CHÂN THÀNH, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, CHÁNH GIÁC, TỪ BI. NHÌN THẤU, BUÔNG XUỐNG, TỰ TẠI, TÙY DUYÊN, NIỆM PHẬT.

THẬT VÌ SINH TỬ, PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, DÙNG TÍN NGUYỆN SÂU, TRÌ DANH NIỆM PHẬT

NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG TÁN THÁN TĂNG.

hòa-thượng

HỌC PHẬT PHẢI BIẾT TÂM LÀ PHẬT. HỌC PHẬT PHẢI LẤY GIỚI LÀM THẦY

Giới Định Tuệ

Giới Luật

Đức Phật

MỘT LÀ TẤT CẢ, TẤT CẢ LÀ MỘT - NHẤT MÔN THÂM NHẬP, TRƯỜNG THỜI HUÂN TU.

AN ĐỊNH XÃ HỘI NHỜ GIÁO DỤC- XUẤT LY SANH TỬ NHỜ NIỆM PHẬT.

Đệ tử quy (Phép tắc người con)

Thập thiện nghiệp đạo

Quần Thư Trị Yếu

Cảm Ứng Thiên

MỘT PHẦN ``THÀNH KÍNH`` ĐƯỢC MỘT PHẦN LỢI ÍCH. MƯỜI PHẦN ``THÀNH KÍNH`` ĐƯỢC MƯỜI PHẦN LỢI ÍCH

Giáo dục, khoa học, văn hóa

Sanh tử đại sự

TÂM ``HIẾU KÍNH`` LÀ ĐỆ NHẤT PHƯỚC ĐỨC. VẸN TRÒN HAI CHỮ ``HIẾU KÍNH`` SẼ VIÊN THÀNH PHẬT ĐẠO.

Tu Phước Tích Đức

XIN THƯỜNG NIỆM A MI ĐÀ PHẬT, GIỮ TÂM THIỆN THẾ GIỚI HOÀ BÌNH